Start met geld Eline van Drongelen

Financieel inzicht voor statushouder de eerste 6 maanden.

Volgens de nieuwe inburgeringswet hebben statushouders recht op 6 maanden financiële ondersteuning en educatie van de gemeente waarin ze komen te wonen. De taalbarrière maakt dit een tijdrovende en lastige klus voor de hulpverleners en de inzet van telefonische tolken maakt deze opdracht bijzonder kostbaar. Precies voor dit moment is deze lesmethode ontwikkeld.

Start met geld Eline

Lesmethode ‘Kop of Munt’

De ‘Kop of Munt-methode’ biedt tekstblokken die eenvoudig vertaalbaar zijn met de app Google Lens, ondersteund door talrijke foto’s, pictogrammen en tekeningen zodat de verhaallijn van financiën zichtbaar wordt.

Check icoon beige

Gericht op de dagelijkse realiteit van de statushouder

Check icoon beige

Geen Nederlandse taal nodig

Check icoon beige

Geen tolk nodig

Check icoon beige

Veel herkenbaar beeldmateriaal

Check icoon beige

Tijdsbesparing voor hulpverleners

Check icoon beige

Praktisch hulpmiddel voor hulpverleners

meer over het lesboek
Lesboek Start met geld

Les en trainingsmogelijkheden

Naast de losse verkoop van het boek voor individueel gebruik, is er vanuit ‘start met geld’ ook een direct lesaanbod voor de statushouders in uw gemeente. Daarnaast is er een trainingsaanbod voor docenten of hulpverleners van de gemeente die met het boek aan de slag willen.