Aanleiding

Sinds de nieuwe ‘Wet Inburgering 2021’ is de inburgering van statushouders, waaronder ook financiën, een taak van gemeenten. De druk vanuit de gemeente om snel te handelen is groot maar de communicatie met de statushouder is door de taalbarrière moeilijk. Zo loopt de statushouder direct een achterstand op, die tot grote financiële problemen kan leiden.

Aanleiding Start met geld
Aanleiding Start met geld Eline

Vanuit de gemeente

De nieuwe “Wet Inburgering 2021” geeft gemeenten de regie bij de inburgering van bijstandsgerechtigde statushouders met financiële begeleiding de eerste 6 maanden. In deze periode zal de ontvangende gemeente een financiële basis moeten leggen om schulden in de toekomst te voorkomen.

In april 2022 kwam de ombudsman met het rapport “Een status met weinig armslag” met hierin de conclusie dat de gemeenten de nieuwe ontzorgtaak als positief ervaren maar het tegelijkertijd een tijdrovende en complexe taak vinden. Daarnaast komt men niet toe aan educatie.

training financiële begeleiders

Vanuit de statushouder

Voor veel statushouders is de verhuizing naar een huis een stressvolle tijd. Eindelijk hebben ze hun einddoel bereikt: Een veilige éigen plek om te wonen. Maar er moeten heel veel zaken in korte tijd geregeld worden. Door de tijdsdruk en de taalbarrière worden veel zaken, zoals het afsluiten van contracten, vóór hen geregeld door het COA, de gemeente of Vluchtelingenwerk. De statushouder is bezig met de aanschaf van tweedehands laminaat, een bed, een bank en maakt zich zorgen over het transport hiervan. Tegen de tijd dat er verhuisd is en de eerste brieven over toeslagen en kredieten op de mat vallen, is de kennisachterstand enorm.

Deze constatering was de aanleiding tot het ontwikkelen van de lesmethode ‘Kop of Munt’.

training statushouder