Eline van Drongelen

Ik ben Eline, de maker van deze methode. Ik ben altijd al geïnteresseerd in mensen met een andere culturele achtergrond. Ik ben gefascineerd door hun levensverhalen, cultuur en thuislanden. Ik bouw graag bruggen en vandaar dat ik al zo’n dertig jaar veel met vluchtelingen werk en optrek.

lees meer
Eline van Drongelen

Bruggen bouwen

Net voordat corona uitbrak, kwam ik veel bij statushouders over de vloer om mijn Arabische taal te verbeteren. Daardoor maakte ik van dichtbij opnieuw meerdere verhuizingen van het AZC naar een eigen huis mee. In die dertig jaar was er weinig veranderd. Het hoge tempo, de taalbarrière, starten met NT2 en gezinshereniging, familie in het thuisland, maakten het zwaar.

Daarna begon ik bij het COA waar de overdracht van statushouders naar een gemeente in 2 á 3 weken tijd werd geregeld. Bij het COA een routine onder hoge druk; bij de statushouders meestal paniek. De inburgeringstaak van de gemeente begon nu pas, maar de uitsluitend Nederlandse brieven en bijbehorende vragen stapelden zich op. En al gauw was er geld te kort.

Ik zag een situatie waar niemand gelukkig van werd. Ook de financiële hulpverleners niet. Het rapport “Een status met weinig armslag” van de ombudsman in april 2022 bevestigde dit. Tegen die tijd was ik al begonnen aan dit lesboek.

Inmiddels werk ik 2 dagen per week bij het Refugee Team in Venlo met dit boek en heb ik het boek bij bijna 150 statushouders gebruikt. Ook zijn er aan andere gemeenten nu ruim 100 boeken verkocht waarbij  hun vrijwilligers de methode gebruiken bij de begeleiding van statushouders. Dankzij deze methode met Google Lens krijgen statushouders al snel inzicht in de inkomsten- en uitgavenpatronen van hun financiën. Ik heb de hoop dat ik hiermee de betrokken partijen iets in handen geef, zodat de start van beide kanten meer ontspannen en efficiënter verloopt. Het is eigenlijk ‘bruggen bouwen’;
ik zei het al….

Eline van Drongelen

Trainingen

Ik geef trainingen aan statushouders en betrokken medewerkers van de gemeente.