Trainingen

Het moment waarop het lesboek aan de statushouder aangeboden wordt, kan de opdrachtgever zelf bepalen. Nogmaals: de statushouders hoeven nog géén Nederlands te spreken. De ‘Kop of Munt-methode’ heeft nadrukkelijk als doel dat statushouders zelfstandig met hun financiën aan de slag gaan maar ze moeten wel een drempel over. Een persoonlijke introductie van het lesboek is daarom belangrijk. ‘Start met geld’ verzorgt daarom zo’n introductie of hele lesreeks voor groepen statushouders

Daarnaast is er een trainingsaanbod voor beroepskrachten die zelf aan de slag willen met de methode.

Statushouders Start met geld
Training statushouders Start met geld

Korte introductie of groepslessen voor statushouders

Voor statushouders die de ‘onderwijsroute’ volgen is een korte introductie ( 2 uur) van het lesboek ‘Kop of Munt’ voldoende. De navigatie door het boek met daarbij het gebruik van Google Lens laat hen zien dat dit boek een bron van informatie is in hun eigen taal. Nadruk ligt daarnaast op de voorspelbaarheid van de maandelijkse financiën en de daarbij behorende briefwisselingen die ze kunnen verwachten. Zoals: vanuit welke instanties komt geld, wanneer wordt dit op hun bankrekening gestort en welke verplichte uitgaven moeten hiervan worden betaald.

Voor statushouders uit de B-route wordt 8 uur aan  groepslessen met de lesmethode ‘Kop of Munt’ aanbevolen. Dat wil zeggen: Het hele boek wordt sámen doorgenomen (met Google Lens in hun eigen taal), de benodigde Nederlandse woordenschat wordt flink gerepeteerd en de werkbladen worden samen ingevuld. Door te werken met de stickers, het samen berekenen van hun eigen huurtoeslag en het bekijken van hun eigen bankoverzicht op hun telefoon wordt het lesboek hun persoonlijke informatiebron.

Voor deelnemers van de Z-route wordt 10 lesuren aanbevolen.

Wilt u zelf deze lessen gaan geven, kijk dan bij ‘Trainingen voor docenten’.

Het doel van de lessen is om óverzicht te krijgen over eigen financiën (helicopterview) en ínzicht te krijgen in de samenhang van regels (wat hoort bij wat). Daarnaast is er aandacht voor het vergroten van de financiële woordenschat.

De ‘Kop of Munt-methode’ is geschreven voor statushouders die ongeveer 3 maanden in hun huis wonen en op korte termijn hun eigen financiën moeten gaan regelen. Binnen de individuele financiële begeleiding is er vaak geen tijd of mogelijkheid (taal) om echt uitleg te geven over regels en voorwaarden.

Dankzij het gebruik van Google Lens, hoeven de deelnemers in de groep niet dezelfde moedertaal te spreken. Arabisch, Oekraïens.. kunnen op de speaker, de talen Perzisch, Pashto, Tigrinya,.. kunnen op hun eigen telefoonscherm gelezen worden.

In overleg met de opdrachtgever wordt gekeken hoe de korte introductie of de lessen ingepast kunnen worden in de lopende inburgering. Is dit binnen de NT2 lessen, komt er een speciale oproep, wordt het gekoppeld aan de financiële ontzorging?

De (introductie) lessen

  • kunnen gegeven worden aan groepen van tussen de 8-12 leerlingen.
  • de introductie onderwijsroute 1 les van 2 uur/ de groepslessen in lessen van 2/ 2,5  uur in overleg

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uitnodiging van de deelnemers en het bieden van een bruikbaar (klas)lokaal.

‘Start met geld’ is verantwoordelijk voor de boeken,  logo-stickers en overige lesmaterialen.

  • De introductie van 2 uur              € 160  (btw vrij)
  • Lessen binnen de B-route 8 uur   € 560  (btw vrij)
  • lessen binnen de Z-route 10 uur    € 700  (btw vrij)
  • De lesboeken incl. stickervel á € 32,50 (btw vrij)
  • Reiskosten docent á € 0,19 per km

Er worden minimaal 8 lesboeken per training afgenomen.

Training voor docenten

Deze training geeft het recht om klassikaal les te geven aan statushouders met de ‘Kop of Munt-methode’ en duurt 2 uur. Bij de training wordt ingegaan op de methode, wordt uitleg gegeven over financiële basisregels en toeslagen in Nederland en ingegaan op de specifieke culturele en financiële situatie van statushouders.

Afhankelijk van het aantal deelnemers en de reistijd kan overlegd worden of deze training persoonlijk of via een persoonlijke zoom-meeting plaatsvindt.
Prijs eerste persoon: € 125 (excl btw)
Daarna per extra deelnemer: € 50 (excl btw)
Indien er reiskosten zijn wordt er € 0.19 per km gerekend.

Docenten en financieel begeleiders Start met geld
Training Docenten en financieel begeleiders Start met geld

Training voor financieel begeleiders

De opzet van het lesboek ‘Kop of Munt-methode’ heeft als doel om de statushouders tegemoet te komen maar misschien nog wel méér hun financieel begeleiders.

Bij de training aan de de financieel begeleiders wordt uitleg gegeven over de wijze waarop de ‘Kop of Munt-methode’ ingezet kan worden bij de persoonlijke begeleiding. Ook zal door middel van culturele informatie, werkopdrachten en duiding van verhalen uit de eigen praktijk, gewerkt worden naar een doelmatige strategie.

Vooraf aan deze training vindt eerst een intakegesprek plaats om te inventariseren tegen welke specifieke problemen de financiele begeleiders aanlopen. Dit geplaatst in de context van de financiële ontzorgtaak uit de “Wet Inburgering 2021” en het rapport “Een status met weinig armslag” van de Ombudsman. (april 2022)

De training is bedoeld voor hulpverleners vanuit de gemeente, die werken binnen deze ontzorgplicht aan statushouders.

Omdat dit een training is, toegespitst op de specieke vraag, wordt de prijs bepaald in overleg. Afhankelijk van knelpunten die uit het intakegesprek naar voren komen, kan de inhoud, de duur en de prijs van de training bepaald worden.